Lightness Architects is een architectenkantoor dat zowel private opdrachten als appartementen en complete woonerven realiseert. Het bouwen en ontwerpen op zich is niet de enige basisdoelstelling van het kantoor. De visie bestaat erin om niet alleen conceptueel kwalitatieve en professionele projecten te realiseren , maar vooral om met het bereikte resultaat de directe omgeving en de bewoners een aanzet te geven naar een fundamentele meerwaarde.

Zowel voor de private opdrachtgevers als voor de grotere projecten ligt bij elk ontwerp de basis bij traditionele 'architecturale waarden'. Deze kunnen terug gebracht worden naar eenvoudige en correcte verhoudingen welke door mensen vaak als schoon worden ervaren. Realisaties met functionele en eenvoudige structuren geven een herkenbare meerwaarde aan de omgeving en bezorgen de bewoners of gebruikers een beter leefkwaliteit.